دانلود فیلم و سریال Play Tv

http://playtv.r98.ir/

فیلم Johnny English Strikes Again 2018

کشور:  ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ , ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ , ﺁﻣﺮﯾﮑﺎژانر:#ﺍﮐﺸﻦ #ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﯾﯽ #ﮐﻤﺪﯼمدت زمان: 89 دقیقه👔 کارگردان: David Kerr🎭 بازیگران: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko, Emma خلاصه داستان:ﺟﺎﻧﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺶ ۳ ، ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺍ

کشور:  ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ , ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ , ﺁﻣﺮﯾﮑﺎژانر:#ﺍﮐﺸﻦ #ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﯾﯽ #ﮐﻤﺪﯼمدت زمان: 89 دقیقه👔 کارگردان: David Kerr🎭 بازیگران: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko, Emma خلاصه داستان:ﺟﺎﻧﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺶ ۳ ، ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺍ

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
فیلم  Johnny English Strikes Again 2018

کشور:  ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ , ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ , ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ژانر:#ﺍﮐﺸﻦ #ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﯾﯽ #ﮐﻤﺪﯼ
مدت زمان: 89 دقیقه
👔 کارگردان: David Kerr
🎭 بازیگران: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko, Emma
خلاصه داستان:ﺟﺎﻧﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺶ ۳ ، ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺍﮐﺸﻦ ﻭ ﮐﻤﺪﯼ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۸ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺩﯾﻮﯾﺪ ﮐﺮ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺟﺎﻧﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮﻡ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪﯼ ﺳﺎﯾﺒﺮﯼ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻟﻮ ﻣﯽﺭﻭﺩ ، ﺟﺎﻧﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺶ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺑﺎﺯﻧﺸﺘﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻘﺎﻕ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ..

 

 

 

📥 1080p) 2.1 GB)
http://yon.ir/5uKi9 (دوبله فارسی)
https://bit.ly/jes-1080

 

📥 720p)1.0 GB)
http://yon.ir/lrF7l (دوبله فارسی)
https://bit.ly/jes-720p ( زیرنویس چسبیده)


توضیحات / دانلود گزارش کد : 3

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج

250 فیلم برتر

250 فیلم برتر از نگاه سایت imdb

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان