دانلود فیلم و سریال Play Tv

http://playtv.r98.ir/

فیلم Bohemian Rhapsody 2018

🏆 ﺟﺰﺀ 250 ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ IMDB ﺑﺎ ﺭﺗﺒﻪ 137، ﺑﺮﻧﺪﻩ 2 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﮔﻠﺪﻥ ﮔﻠﻮﺏ ، ﺑﺮﻧﺪﻩ 8 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺰﺩ 39 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺩﯾﮕﺮکشور: ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ , ﺍﻧﮕﻠﯿﺲژانر:#ﺯﻧﺪﮔﯽ_ﻧﺎﻣﻪ #ﺩﺭﺍﻡ #ﻣﻮﺯﯾﮑﺎﻝمدت زمان: 134 دقیقه👔 کارگردان: Bryan Singer🎭 بازی

🏆 ﺟﺰﺀ 250 ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ IMDB ﺑﺎ ﺭﺗﺒﻪ 137، ﺑﺮﻧﺪﻩ 2 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﮔﻠﺪﻥ ﮔﻠﻮﺏ ، ﺑﺮﻧﺪﻩ 8 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺰﺩ 39 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺩﯾﮕﺮکشور: ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ , ﺍﻧﮕﻠﯿﺲژانر:#ﺯﻧﺪﮔﯽ_ﻧﺎﻣﻪ #ﺩﺭﺍﻡ #ﻣﻮﺯﯾﮑﺎﻝمدت زمان: 134 دقیقه👔 کارگردان: Bryan Singer🎭 بازی

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
فیلم Bohemian Rhapsody 2018


🏆 ﺟﺰﺀ 250 ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ IMDB ﺑﺎ ﺭﺗﺒﻪ 137، ﺑﺮﻧﺪﻩ 2 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﮔﻠﺪﻥ ﮔﻠﻮﺏ ، ﺑﺮﻧﺪﻩ 8 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺰﺩ 39 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺩﯾﮕﺮ
کشور: ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ , ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ
ژانر:#ﺯﻧﺪﮔﯽ_ﻧﺎﻣﻪ #ﺩﺭﺍﻡ #ﻣﻮﺯﯾﮑﺎﻝ
مدت زمان: 134 دقیقه
👔 کارگردان: Bryan Singer
🎭 بازیگران: Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello
خلاصه داستان:ﺣﻤﺎﺳﻪ ﮐﻮﻟﯽ ، ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۸ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺳﯿﻨﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﺍﯼ ﮐﻮﺋﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﺮﮐﻮﺭﯼ ﻭ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﯼ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ...


IMDB: 8.3
Metacritic: 49%

 

 

 

📥 FHD)9.8 GB)
https://goo.gl/ctwn39

📥 1080p)2.52 GB)
https://goo.gl/VVhuq9

📥 720p)1.21 GB)
http://yon.ir/egu5q ( زیرنویس چسبیده)
https://goo.gl/vYkeVK ( بدون زیرنویس)

📥 720p x265)949 MB)
https://goo.gl/dXKApz📝 Subtitle:
https://goo.gl/XHVD8y

توضیحات / دانلود گزارش کد : 6

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج

250 فیلم برتر

250 فیلم برتر از نگاه سایت imdb

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان