دانلود فیلم و سریال Play Tv

http://playtv.r98.ir/

فیلم Widows 2018

🎥 فیلم  Widows 2018🏆 ﻧﺎﻣﺰﺩ 1 ﺟﺎﯾﺰﻩ BAFTA Film Award ، ﺑﺮﻧﺪﻩ 14 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺰﺩ 60 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺩﯾﮕﺮکشور:ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ , ﺁﻣﺮﯾﮑﺎژانر:#ﺟﻨﺎﯾﯽ #ﺩﺭﺍﻡ #ﻫﯿﺠﺎﻥ_ﺍﻧﮕﯿﺰمدت زمان: 129 دقیقه👔 کارگردان: Steve McQueen🎭 بازیگران:

🎥 فیلم  Widows 2018🏆 ﻧﺎﻣﺰﺩ 1 ﺟﺎﯾﺰﻩ BAFTA Film Award ، ﺑﺮﻧﺪﻩ 14 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺰﺩ 60 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺩﯾﮕﺮکشور:ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ , ﺁﻣﺮﯾﮑﺎژانر:#ﺟﻨﺎﯾﯽ #ﺩﺭﺍﻡ #ﻫﯿﺠﺎﻥ_ﺍﻧﮕﯿﺰمدت زمان: 129 دقیقه👔 کارگردان: Steve McQueen🎭 بازیگران:

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
فیلم  Widows 2018

🎥 فیلم  Widows 2018
🏆 ﻧﺎﻣﺰﺩ 1 ﺟﺎﯾﺰﻩ BAFTA Film Award ، ﺑﺮﻧﺪﻩ 14 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺰﺩ 60 ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺩﯾﮕﺮ
کشور:ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ , ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ژانر:#ﺟﻨﺎﯾﯽ #ﺩﺭﺍﻡ #ﻫﯿﺠﺎﻥ_ﺍﻧﮕﯿﺰ
مدت زمان: 129 دقیقه
👔 کارگردان: Steve McQueen
🎭 بازیگران: Viola Davis, Elizabeth Debicki, Liam Neeson
خلاصه داستان:ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺯﺩ ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺳﺮﻗﺖﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﻪ ...

IMDB: 7.3
Metacritic: 84%

 

 

 

📥 FHD)9.8 GB)
https://goo.gl/fXqhhp

📥 1080p)2.4 GB)
https://goo.gl/e2yAJy

📥 720p)1.2 GB)
http://yon.ir/xy6Dk ( زیرنویس چسبیده)
https://goo.gl/ziYsdB ( بدون زیرنویس)

📥 720p x265)840 MB)
https://goo.gl/Qov7em📝 Subtitle:
https://goo.gl/FhFwov

توضیحات / دانلود گزارش کد : 7

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج

250 فیلم برتر

250 فیلم برتر از نگاه سایت imdb

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان